Potřebné dokumenty a materiál.

Pro to, aby se mohla Vaše ratolest zúčastnit našeho tábora a byly splněny všechny náležitosti tak, jak to předepisují normy České republiky, potřebujeme aby jste spolu s dítětem dovezli a předali našemu táborovému zdravotníkovi následující dokumenty a zabezpečili děti povinným materiálem.

 

Přihlášku vyplnit, kopii poslat na náš e-mail. Originál předat v den příjezdu našemu zdravotníkovi. 

Posudek zdravotní způsobilosti dítěte vyplnit a nechat potvrdit lékařem, v den příjezdu předat našemu zdravotníkovi.

Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte  vyplnit a v den příjezdu předat našemu zdravotníkovi. 

Kartičkou pojištěnce v den příjezdu předat našemu zdravotníkovi. 

Povinný a doporučený materiál.